LOCKED File

? Cách mở file .LOCKED? Những phần mềm mở file .LOCKED và sửa file lỗi. Convert N/A LOCKED file sang định dạng khác.

.LOCKED File Extension

   
File name LOCKED File
File Type Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .LOCKED là file gì?

LOCKED là Encoded Files - Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin LOCKED là một tập tin được mã hóa bởi virus bị khóa, một con ngựa Trojan sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một .PDF hoặc file XLSX, mã hóa với mã hóa AES-256. file LOCKED trở nên phổ biến vào năm 2016 cùng với các tập tin .LOCKY được mã hóa bởi virus Locky.

What is a LOCKED file?

A LOCKED file is a file encrypted by the Locked virus, a trojan horse utilized by cybercriminals. It contains a user's file, such as a .PDF or .XLSX file, encrypted with AES-256 encryption. LOCKED files became prevalent in 2016 along with .LOCKY files that are encrypted by the Locky virus.

Cách mở .LOCKED file

Để mở file .LOCKED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOCKED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOCKED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOCKED do người dùng đóng góp.

  • ABBYY FineReader

Chuyển đổi file .LOCKED

File .LOCKED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *