LOCKFILE File

? Cách mở file .LOCKFILE? Những phần mềm mở file .LOCKFILE và sửa file lỗi. Convert N/A LOCKFILE file sang định dạng khác.

.LOCKFILE File Extension

   
File name LOCKFILE File
File Type Mac OS X PLIST Lock File
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .LOCKFILE là file gì?

LOCKFILE là System Files - Mac OS X PLIST Lock File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin khóa được sử dụng bởi các thành phần ưu đãi về ứng dụng của Mac OS X 10.7 Lion; lưu lại dưới dạng một tập tin rỗng cùng với một file plist tương ứng (ví dụ, các tập tin khóa cho com.myapp.plist là com.myapp.plist.lockfile; sử dụng để đánh dấu quyền truy cập vào tập tin plist của chương trình khi một ứng dụng đang mở.

What is a LOCKFILE file?

Lock file used by the application preferences component of Mac OS X 10.7 Lion; saved as an empty file alongside a corresponding .PLIST file (e.g., the lock file for com.myapp.plist is com.myapp.plist.lockfile; used for marking access to a program's PLIST file when an application is open.

Cách mở .LOCKFILE file

Để mở file .LOCKFILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOCKFILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOCKFILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOCKFILE do người dùng đóng góp.

  • Apple macOS

Chuyển đổi file .LOCKFILE

File .LOCKFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *