LOCKY File

? Cách mở file .LOCKY? Những phần mềm mở file .LOCKY và sửa file lỗi. Convert N/A LOCKY file sang định dạng khác.

.LOCKY File Extension

   
File name LOCKY File
File Type Locky Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (15 Bình chọn)

File .LOCKY là file gì?

LOCKY là Encoded Files - Locky Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một LOCKY là một tập tin được mã hóa bởi Virus Locky, một con ngựa Trojan sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một .JPG hoặc tập tin .docx, mã hóa với thuật toán RSA và AES-128 mật mã. file LOCKY trở nên phổ biến vào năm 2016 và tương tự như file .ODIN.

What is a LOCKY file?

A LOCKY file is a file encrypted by the Locky Virus, a trojan horse utilized by cybercriminals. It contains a user's file, such as a .JPG or .DOCX file, encrypted with the RSA algorithm and AES-128 ciphers. LOCKY files became prevalent in 2016 and are similar to .ODIN files.

Cách mở .LOCKY file

Để mở file .LOCKY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOCKY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOCKY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOCKY do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .LOCKY

File .LOCKY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *