LOD File

? Cách mở file .LOD? Những phần mềm mở file .LOD và sửa file lỗi. Convert Binary LOD file sang định dạng khác.

.LOD File Extension

   
File name LOD File
File Type Heroes of Might and Magic 3 Graphics File
Nhà phát triển Ubisoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LOD là file gì?

LOD là Game Files - Heroes of Might and Magic 3 Graphics File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ubisoft.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Heroes of Might and Magic III (HOMM3), một trò chơi chiến thuật theo lượt; cửa hàng 2D hình ảnh bitmap cho các đơn vị quân đội, địa hình, các tòa nhà, và các đối tượng khác; sử dụng để hiển thị đồ họa trò chơi và hiệu ứng động đồ họa sprite.

What is a LOD file?

Game data file used by Heroes of Might and Magic III (HOMM3), a turn-based strategy game; stores 2D bitmap images for army units, terrain, buildings, and other objects; used for displaying game graphics and animating sprite graphics.

Cách mở .LOD file

Để mở file .LOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOD do người dùng đóng góp.

  • Loki Heroes of Might and Magic 3
  • Ubisoft Heroes of Might and Magic 3
  • Ubisoft Heroes of Might and Magic 3
  • ABBYY Lingvo
  • Lingvo
  • DicksonWare Secure
  • DicksonWare Secure

Chuyển đổi file .LOD

File .LOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *