LOL File

? Cách mở file .LOL? Những phần mềm mở file .LOL và sửa file lỗi. Convert Text LOL file sang định dạng khác.

.LOL File Extension

   
File name LOL File
File Type LOLCODE Source Code FIle
Nhà phát triển Adam Lindsay
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (47 Bình chọn)

File .LOL là file gì?

LOL là Developer Files - LOLCODE Source Code FIle, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adam Lindsay.

tập tin mã nguồn viết bằng LOLCODE, một ngôn ngữ lập trình lấy cảm hứng từ "lolcats" hình ảnh; chứa mã nguồn mà sử dụng tiếng lóng cú pháp và các từ khóa như HAI (đối với "Hi" hay "Hello") biểu thị sự bắt đầu của chương trình, và KTHXBYE (cho "nhờ OK, tạm biệt"), trong đó báo hiệu sự kết thúc chương trình.

What is a LOL file?

Source code file written in LOLCODE, a programming language inspired by "lolcats" images; contains source code that uses slang syntax and keywords such as HAI (for "Hi" or "Hello") which denotes the beginning of the program, and KTHXBYE (for "OK thanks, bye"), which signals the end of the program.

Cách mở .LOL file

Để mở file .LOL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOL do người dùng đóng góp.

  • mailchimp-lolcode-interpreter
  • LOLPython
  • LOLPython
  • lolcode-dot-net
  • text editor

Chuyển đổi file .LOL

File .LOL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *