LOOK File

? Cách mở file .LOOK? Những phần mềm mở file .LOOK và sửa file lỗi. Convert Text LOOK file sang định dạng khác.

.LOOK File Extension

   
File name LOOK File
File Type SpeedGrade Look File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .LOOK là file gì?

LOOK là Settings Files - SpeedGrade Look File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Màu tập tin chỉnh sửa dữ liệu xuất khẩu bởi SpeedGrade, một màu sắc chương trình được sử dụng trong sản xuất video chấm điểm; chứa một 3D tra cứu bảng (LUT) có chứa tất cả các điều chỉnh màu sắc thực hiện cho một video; có thể được áp dụng không triệt tiêu đến dữ liệu hình ảnh trong quá trình chỉnh sửa.

What is a LOOK file?

Color corrections data file exported by SpeedGrade, a color grading program used in video production; contains a 3D lookup table (LUT) that contains all color corrections made to a video; can be applied non-destructively to video data during the editing process.

Cách mở .LOOK file

Để mở file .LOOK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOOK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOOK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOOK do người dùng đóng góp.

  • Adobe SpeedGrade CC 2018

Chuyển đổi file .LOOK

File .LOOK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *