LOOV File

? Cách mở file .LOOV? Những phần mềm mở file .LOOV và sửa file lỗi. Convert N/A LOOV file sang định dạng khác.

.LOOV File Extension

   
File name LOOV File
File Type Smadav Virus Definitions File
Nhà phát triển Smadsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (19 Bình chọn)

File .LOOV là file gì?

LOOV là Misc Files - Smadav Virus Definitions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smadsoft.

Cơ sở dữ liệu của virus được sử dụng bởi Smadav (còn "SmadAV"), một chương trình chống virus của Indonesia; chứa một danh sách các loại virus và được tham chiếu khi quét file virus có thể.

What is a LOOV file?

Database of virus definitions used by Smadav (also "SmadAV"), an Indonesian antivirus program; contains a list of virus types and is referenced when scanning files for possible viruses.

Cách mở .LOOV file

Để mở file .LOOV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOOV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOOV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOOV do người dùng đóng góp.

  • Smadsoft Smadav

Chuyển đổi file .LOOV

File .LOOV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *