LP File

? Cách mở file .LP? Những phần mềm mở file .LP và sửa file lỗi. Convert N/A LP file sang định dạng khác.

.LP File Extension

   
File name LP File
File Type Lightscape Preparation File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (14 Bình chọn)

File .LP là file gì?

LP là 3D Image Files - Lightscape Preparation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Lightscape, một chương trình sử dụng để tạo chiếu sáng cho các mô hình 3D; cửa hàng các yếu tố cảnh 3D cũng như radiosity và ray tracing thông tin mà giúp đỡ cho một mô hình xuất hiện ánh sáng thực tế.

What is a LP file?

Project file created by Lightscape, a program used for creating lighting for 3D models; stores the 3D scene elements as well as radiosity and ray tracing information that help give a model a realistic lighting appearance.

Cách mở .LP file

Để mở file .LP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LP do người dùng đóng góp.

  • MicroMouse AccuTrans 3D
  • Autodesk Lightscape
  • Autodesk Lightscape
  • Xilokit Deskloops
  • ACDLogP

Chuyển đổi file .LP

File .LP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *