LPB File

? Cách mở file .LPB? Những phần mềm mở file .LPB và sửa file lỗi. Convert N/A LPB file sang định dạng khác.

.LPB File Extension

   
File name LPB File
File Type LaserTank Replay File
Nhà phát triển JEK Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LPB là file gì?

LPB là Game Files - LaserTank Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JEK Software.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi LaserTank, một trò chơi câu đố liên quan đến xe tăng; tiết kiệm một replay của một mức độ chơi bởi người sử dụng; có thể được gửi với các LaserTank.hs (.HS) tập tin điểm số cao để được công bố trên LaserTank điểm cao trang web.

What is a LPB file?

Game file created by LaserTank, a puzzle game involving tanks; saves a replay of a level played by the user; can be sent in with the LaserTank.hs (.HS) high scores file to be published on the LaserTank high scores webpage.

Cách mở .LPB file

Để mở file .LPB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LPB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LPB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LPB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • BepopPC EX
  • BepopPC EX

Chuyển đổi file .LPB

File .LPB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *