LPD File

? Cách mở file .LPD? Những phần mềm mở file .LPD và sửa file lỗi. Convert Text LPD file sang định dạng khác.

.LPD File Extension

   
File name LPD File
File Type 1LPD Daemon Print Permissions File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .LPD là file gì?

LPD là System Files - 1LPD Daemon Print Permissions File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Nộp được sử dụng bởi hệ thống AIX của IBM và các hệ thống UNIX khác; có hosts.lpd tên tập tin và quy định cụ thể in quyền cho máy tính cá nhân hoặc nhóm của máy vi tính; cho phép các quản trị viên hệ thống để tạo ra các chính sách kiểm soát truy cập hạt mịn cho máy in mạng.

What is a LPD file?

File used by IBM AIX systems and other UNIX systems; has the filename hosts.lpd and specifies print permissions for individual computers or groups of computers; allows system administrators to create fine-grained access control policies for networked printers.

Cách mở .LPD file

Để mở file .LPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LPD do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Vim
  • Vim
  • GNU Emacs
  • Label Designer Plus DELUXE
  • The Print Shop Business - Label Creator Premier
  • The Print Shop Business - Label Creator Premier

Chuyển đổi file .LPD

File .LPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *