LPP File

? Cách mở file .LPP? Những phần mềm mở file .LPP và sửa file lỗi. Convert Text LPP file sang định dạng khác.

.LPP File Extension

   
File name LPP File
File Type LabelPrint Project File
Nhà phát triển CyberLink
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (10 Bình chọn)

File .LPP là file gì?

LPP là Data Files - LabelPrint Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi CyberLink.

thiết kế nhãn đĩa CD / DVD được tạo ra bởi CyberLink LabelPrint, một chương trình dùng để thiết kế nhãn đĩa và ngọc hợp cụ thể khảm; có thể là một thiết kế cho một đĩa, đĩa mini, bìa trước, bìa sau, hoặc đĩa khảm; thường chứa nghệ thuật đĩa, một danh sách bài hát và các thông tin nghệ sĩ.

What is a LPP file?

CD/DVD label design created by CyberLink LabelPrint, a program used for designing disc labels and jewel-case inlays; can be a design for a disc, mini disc, front cover, back cover, or disc inlay; often contains disc art, a song list, and artist information.

Cách mở .LPP file

Để mở file .LPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LPP do người dùng đóng góp.

  • LabelPrint
  • Lets PHOTO Express
  • Lets PHOTO Express
  • Linear and Integer Programming
  • Lasser Production Data
  • LISE++
  • LISE++

Chuyển đổi file .LPP

File .LPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *