LPROJ File

? Cách mở file .LPROJ? Những phần mềm mở file .LPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A LPROJ file sang định dạng khác.

.LPROJ File Extension

   
File name LPROJ File
File Type Localized Project Folder
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .LPROJ là file gì?

LPROJ là Developer Files - Localized Project Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Thư mục chứa tập tin văn bản và các nguồn lực khác cho các ngôn ngữ cá nhân được hỗ trợ bởi một chương trình Mac OS X; có thể bao gồm các file .STRINGS và .NIB; lưu trữ trong Contents → Tài nguyên thư mục của một gói ứng dụng

What is a LPROJ file?

Folder containing text files and other resources for individual languages supported by a Mac OS X program; may include .STRINGS and .NIB files; stored within the Contents→Resources folder of an application package

Cách mở .LPROJ file

Để mở file .LPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LPROJ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LPROJ

File .LPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *