LPS File

? Cách mở file .LPS? Những phần mềm mở file .LPS và sửa file lỗi. Convert Binary LPS file sang định dạng khác.

.LPS File Extension

   
File name LPS File
File Type Bryce Leaf Shape File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .LPS là file gì?

LPS là 3D Image Files - Bryce Leaf Shape File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

mô hình tập tin 3D được sử dụng bởi Bryce, một chương trình xây dựng mô hình 3D; chứa một hình dạng cài sẵn cho một chiếc lá có thể được thêm vào những cảnh 3D; có thể được sử dụng để tăng cường cây, được lưu trữ bằng cách sử dụng phần mở rộng .BTO.

What is a LPS file?

3D model file used by Bryce, a 3D modeling program; contains a preset shape for a leaf that can be added to 3D scenes; can be used for enhancing trees, which are stored using the .BTO extension.

Cách mở .LPS file

Để mở file .LPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LPS do người dùng đóng góp.

  • DAZ 3D Bryce 7 Pro
  • FalconView
  • FalconView
  • Bryce

Chuyển đổi file .LPS

File .LPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *