LQM File

? Cách mở file .LQM? Những phần mềm mở file .LQM và sửa file lỗi. Convert Zip LQM file sang định dạng khác.

.LQM File Extension

   
File name LQM File
File Type LG QuickMemo Note
Nhà phát triển LG
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.8 ★ (70 Bình chọn)

File .LQM là file gì?

LQM là Data Files - LG QuickMemo Note, dưới định dạng Zip được phát triển bởi LG.

Hồ LQM là một lưu ý tạo ra bởi QuickMemo, một ứng dụng bao gồm trên một số điện thoại thông minh LG như G3 và G4. Nó chứa một lưu ý xuất khẩu từ các ứng dụng, trong đó bao gồm một hoặc nhiều hình ảnh và chú thích áp dụng cho các hình ảnh. file LQM được nén với Zip nén.

What is a LQM file?

An LQM file is a note created by QuickMemo, an app included on select LG smartphones such as G3 and G4. It contains a note exported from the app, which includes one or more images and annotations applied to the image. LQM files are compressed with Zip compression.

Cách mở .LQM file

Để mở file .LQM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LQM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LQM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LQM do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .LQM

File .LQM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *