LQR File

? Cách mở file .LQR? Những phần mềm mở file .LQR và sửa file lỗi. Convert N/A LQR file sang định dạng khác.

.LQR File Extension

   
File name LQR File
File Type SQ Compressed LBR Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .LQR là file gì?

LQR là Compressed Files - SQ Compressed LBR Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Thư viện các tập tin lưu trữ với các chương trình LU theo định dạng .LBR và nén với công cụ nén SQ.

What is a LQR file?

Library of files archived with the LU program in the .LBR format and compressed with the SQ compression tool.

Cách mở .LQR file

Để mở file .LQR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LQR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LQR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LQR do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LQR

File .LQR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *