LRCAT File

LRCAT là Data Files - Adobe Lightroom Catalog File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.LRCAT File Extension

   
File name LRCAT File
File Type Adobe Lightroom Catalog File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (10 Bình chọn)

File .LRCAT là file gì?

LRCAT là Data Files - Adobe Lightroom Catalog File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Lightroom, một quản lý ảnh kỹ thuật số và chỉnh sửa ứng dụng; lưu trữ một danh mục các thông tin về một bộ sưu tập các hình ảnh; được sử dụng để lưu trữ thông tin tổ chức về ảnh kỹ thuật số.

What is a LRCAT file?

File used by Adobe Lightroom, a digital photo management and editing application; stores a catalog of information about a collection of images; used for storing organized information about digital photos.

Phần mềm mở file .LRCAT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRCAT do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Lightroom 2019
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .LRCAT

           

File .LRCAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *