LRDATA File

? Cách mở file .LRDATA? Những phần mềm mở file .LRDATA và sửa file lỗi. Convert Binary LRDATA file sang định dạng khác.

.LRDATA File Extension

   
File name LRDATA File
File Type Adobe Lightroom Data File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LRDATA là file gì?

LRDATA là Data Files - Adobe Lightroom Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi phần mềm Adobe Lightroom, một chương trình dùng để sắp xếp và chỉnh sửa kỹ thuật số hình ảnh; chứa dữ liệu xem trước hình ảnh hỗ trợ một cửa hàng ảnh kỹ thuật số Lightroom (file .LRCAT); bao gồm siêu dữ liệu hình ảnh cho phép người dùng duyệt qua thông tin ảnh kỹ thuật số.

What is a LRDATA file?

Data file used by Adobe Lightroom, a program used to organize and edit digital photos; contains image preview data supporting a Lightroom digital photo catalog (.LRCAT file); includes image metadata which enables users to browse through digital photo information.

Cách mở .LRDATA file

Để mở file .LRDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRDATA do người dùng đóng góp.

  • Adobe Lightroom 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LRDATA

File .LRDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *