LRDB File

? Cách mở file .LRDB? Những phần mềm mở file .LRDB và sửa file lỗi. Convert Binary LRDB file sang định dạng khác.

.LRDB File Extension

   
File name LRDB File
File Type Adobe Lightroom Database
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LRDB là file gì?

LRDB là Developer Files - Adobe Lightroom Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Adobe Lightroom phiên bản 1, phiên bản đầu tiên của ứng dụng quản lý ảnh; lưu trữ thông tin về một bộ sưu tập các hình ảnh đã được nhập khẩu vào phần mềm; cho phép lưu trữ dữ liệu hình ảnh tổ chức.

What is a LRDB file?

Data file created by Adobe Lightroom version 1, the first installment of the photo management application; stores information about a collection of images that have been imported into the software; enables storage of organized photo data.

Cách mở .LRDB file

Để mở file .LRDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRDB do người dùng đóng góp.

  • Adobe Lightroom 2019
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Photoshop Lightroom 64-bit

Chuyển đổi file .LRDB

File .LRDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *