LREC File

? Cách mở file .LREC? Những phần mềm mở file .LREC và sửa file lỗi. Convert Binary LREC file sang định dạng khác.

.LREC File Extension

   
File name LREC File
File Type Inter-Tel Web Conference Recording
Nhà phát triển Inter-Tel
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (15 Bình chọn)

File .LREC là file gì?

LREC là Video Files - Inter-Tel Web Conference Recording, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Inter-Tel.

file video tạo ra bởi phần mềm liên Tel Hội nghị Web; chứa một đoạn video ghi lại màn hình và có thể bao gồm âm thanh giọng nói; cũng có thể nắm bắt được log bàn phím chat, những người tham dự, và cửa sổ quản lý tài liệu trong thời gian hội nghị.

What is a LREC file?

Video file created by Inter-Tel Web Conference software; contains a screen recording video and may include voice audio; also can capture the keyboard chat log, attendees, and the document manager window during the conference.

Cách mở .LREC file

Để mở file .LREC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LREC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LREC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LREC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Mitel Collaboration Advanced
  • Mitel Collaboration Advanced
  • Collaboration Client
  • Linktivity Recorder
  • MiCollab Audio, Web and Video Conferencing
  • MiCollab Audio, Web and Video Conferencing

Chuyển đổi file .LREC

File .LREC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *