LRF File

? Cách mở file .LRF? Những phần mềm mở file .LRF và sửa file lỗi. Convert Binary LRF file sang định dạng khác.

.LRF File Extension

   
File name LRF File
File Type 1League of Legends Replay File
Nhà phát triển LOLReplay
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (36 Bình chọn)

File .LRF là file gì?

LRF là Game Files - 1League of Legends Replay File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LOLReplay.

Trò chơi phát lại tạo ra bởi LOLReplay, một máy ghi trò chơi phát lại và quản lý cho League of Legends (LoL); được sử dụng để tái xem gameplay và chia sẻ với những người khác phát lại trực tuyến; chỉ có thể được mở bằng LOLReplay (chứ không phải bằng League of Legends trò chơi), nhưng vẫn đòi hỏi rằng League of Legends được cài đặt trên máy tính.

What is a LRF file?

Game replay created by LOLReplay, a game replay recorder and manager for League of Legends (LoL); used for re-watching gameplay and sharing the replay with others online; can only be opened by LOLReplay (not by the League of Legends game), but still requires that League of Legends be installed on the computer.

Cách mở .LRF file

Để mở file .LRF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRF do người dùng đóng góp.

  • OpenOffice.org Writer
  • Reader Library
  • Reader Library
  • calibre - E-book management
  • E-book viewer
  • eBook Library
  • eBook Library

Chuyển đổi file .LRF

File .LRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *