LRLIB File

? Cách mở file .LRLIB? Những phần mềm mở file .LRLIB và sửa file lỗi. Convert N/A LRLIB file sang định dạng khác.

.LRLIB File Extension

   
File name LRLIB File
File Type Adobe Lightroom CC Library File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LRLIB là file gì?

LRLIB là Data Files - Adobe Lightroom CC Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một LRLIB là một kho lưu trữ được tạo ra bởi Adobe Lightroom CC, một quản lý ảnh kỹ thuật số và chỉnh sửa ứng dụng. Nó chứa thông tin về một thư viện được tạo trong Lightroom CC, trong đó bao gồm mỗi ảnh gốc nhập khẩu trong các chương trình và các tập tin Danh mục .MCAT. file LRLIB cũng giống như các tập tin .LRLIBRARY thường được sử dụng.

What is a LRLIB file?

An LRLIB file is an archive created by Adobe Lightroom CC, a digital photo management and editing application. It contains information about a library created in Lightroom CC, which includes each original image imported in the program and the .MCAT catalog file. LRLIB files are the same as the more commonly used .LRLIBRARY files.

Cách mở .LRLIB file

Để mở file .LRLIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRLIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRLIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRLIB do người dùng đóng góp.

  • Adobe Lightroom 2019

Chuyển đổi file .LRLIB

File .LRLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *