LRLIB File

LRLIB là Data Files - Adobe Lightroom CC Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.LRLIB File Extension

   
File name LRLIB File
File Type Adobe Lightroom CC Library File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LRLIB là file gì?

LRLIB là Data Files - Adobe Lightroom CC Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một LRLIB là một kho lưu trữ được tạo ra bởi Adobe Lightroom CC, một quản lý ảnh kỹ thuật số và chỉnh sửa ứng dụng. Nó chứa thông tin về một thư viện được tạo trong Lightroom CC, trong đó bao gồm mỗi ảnh gốc nhập khẩu trong các chương trình và các tập tin Danh mục .MCAT. file LRLIB cũng giống như các tập tin .LRLIBRARY thường được sử dụng.

What is a LRLIB file?

An LRLIB file is an archive created by Adobe Lightroom CC, a digital photo management and editing application. It contains information about a library created in Lightroom CC, which includes each original image imported in the program and the .MCAT catalog file. LRLIB files are the same as the more commonly used .LRLIBRARY files.

Phần mềm mở file .LRLIB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRLIB do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Lightroom 2019

Chuyển đổi file .LRLIB

           

File .LRLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *