LRLIBRARY File

? Cách mở file .LRLIBRARY? Những phần mềm mở file .LRLIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A LRLIBRARY file sang định dạng khác.

.LRLIBRARY File Extension

   
File name LRLIBRARY File
File Type Adobe Lightroom CC Library File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LRLIBRARY là file gì?

LRLIBRARY là Data Files - Adobe Lightroom CC Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Hồ LRLIBRARY là một kho lưu trữ được tạo ra bởi Adobe Lightroom CC, một quản lý ảnh kỹ thuật số và chỉnh sửa ứng dụng. Nó chứa dữ liệu về một thư viện được tạo ra bởi Lightroom CC, trong đó bao gồm những hình ảnh độc đáo và Danh mục .MCAT tập tin. file LRLIBRARY cũng giống như các tập tin LRLIB chung ít hơn.

What is a LRLIBRARY file?

An LRLIBRARY file is an archive created by Adobe Lightroom CC, a digital photo management and editing application. It contains data about a library created by Lightroom CC, which includes the original images and .MCAT catalog file. LRLIBRARY files are the same as the less common LRLIB files.

Cách mở .LRLIBRARY file

Để mở file .LRLIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRLIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRLIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRLIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Adobe Lightroom 2019

Chuyển đổi file .LRLIBRARY

File .LRLIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *