LRM File

? Cách mở file .LRM? Những phần mềm mở file .LRM và sửa file lỗi. Convert N/A LRM file sang định dạng khác.

.LRM File Extension

   
File name LRM File
File Type Encarta Class Server Learning Resource File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LRM là file gì?

LRM là Data Files - Encarta Class Server Learning Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Hồ LRM chứa một hoặc nhiều tài nguyên học tập được sử dụng bởi Microsoft Encarta Lớp Server. Nó lưu trữ học sinh và giáo viên nguồn như sách hoạt động và trò chơi đếm nhằm giúp đỡ tạo điều kiện học tập. file LRM không còn sử dụng vì Microsoft Encarta Lớp Server đã bị ngưng.

What is a LRM file?

An LRM file contains one or more learning resources used by Microsoft Encarta Class Server. It stores student and teacher resources such as activity books and counting games intended to help facilitate learning. LRM files are no longer used because Microsoft Encarta Class Server has been discontinued.

Cách mở .LRM file

Để mở file .LRM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRM do người dùng đóng góp.

  • The Print Shop Premier Edition
  • The Print Shop Ensemble III
  • The Print Shop Ensemble III
  • The Print Shop Deluxe III
  • LearnLinc Distributed Learning Environment
  • The Print Shop Standard Edition
  • The Print Shop Standard Edition

Chuyển đổi file .LRM

File .LRM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *