LRMODULE File

? Cách mở file .LRMODULE? Những phần mềm mở file .LRMODULE và sửa file lỗi. Convert N/A LRMODULE file sang định dạng khác.

.LRMODULE File Extension

   
File name LRMODULE File
File Type Adobe Lightroom Module
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LRMODULE là file gì?

LRMODULE là Plugin Files - Adobe Lightroom Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Học phần được sử dụng bởi phần mềm Adobe Lightroom, một bức ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp chỉnh sửa và tổ chức ứng dụng; cung cấp chức năng khác nhau, tương tự như cắm tác phẩm, để Lightroom; module bao gồm Slideshow, Print, Web, Xây dựng, Bản đồ, xuất khẩu và Email.

What is a LRMODULE file?

Module used by Adobe Lightroom, a professional digital photo editing and organizing application; provides different functionality, similar to plugin files, to Lightroom; modules include Slideshow, Print, Web, Develop, Map, Export, and Email.

Cách mở .LRMODULE file

Để mở file .LRMODULE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRMODULE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRMODULE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRMODULE do người dùng đóng góp.

  • Adobe Lightroom 2019
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Photoshop Lightroom 64-bit

Chuyển đổi file .LRMODULE

File .LRMODULE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *