LRPLUGIN File

? Cách mở file .LRPLUGIN? Những phần mềm mở file .LRPLUGIN và sửa file lỗi. Convert Binary LRPLUGIN file sang định dạng khác.

.LRPLUGIN File Extension

   
File name LRPLUGIN File
File Type Adobe Lightroom Plug-in
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LRPLUGIN là file gì?

LRPLUGIN là Plugin Files - Adobe Lightroom Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Plug-in được sử dụng bởi phần mềm Adobe Lightroom, một bức ảnh kỹ thuật số ứng dụng chỉnh sửa chuyên nghiệp; thêm chức năng mới cho phần mềm, chẳng hạn như một cái móc-nhập vào Facebook, Flickr, hoặc một dịch vụ trực tuyến để chia sẻ hình ảnh; có thể được tạo ra bởi nhà phát triển bên thứ ba để thêm một loạt các chức năng phần mềm khác.

What is a LRPLUGIN file?

Plug-in used by Adobe Lightroom, a professional digital photo editing application; adds new functionality to the software, such as a hook-in to Facebook, Flickr, or another online service for sharing photos; can be created by third-party developers for adding a variety of other software functions.

Cách mở .LRPLUGIN file

Để mở file .LRPLUGIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRPLUGIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRPLUGIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRPLUGIN do người dùng đóng góp.

  • Adobe Lightroom 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LRPLUGIN

File .LRPLUGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *