LRPREVIEW File

? Cách mở file .LRPREVIEW? Những phần mềm mở file .LRPREVIEW và sửa file lỗi. Convert Binary LRPREVIEW file sang định dạng khác.

.LRPREVIEW File Extension

   
File name LRPREVIEW File
File Type Adobe Lightroom Preview File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .LRPREVIEW là file gì?

LRPREVIEW là Raster Image Files - Adobe Lightroom Preview File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Nộp được sử dụng bởi phần mềm Adobe Lightroom, một ứng dụng sử dụng để quản lý và chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số; lưu trữ một phiên bản xem trước của một hình ảnh trong Lightroom; có thể được tách ra như một .JPG từ bộ nhớ cache hình ảnh của một catalô bằng cách sử dụng "Extract Cached Images" cắm để thay thế hình ảnh tổng thể ban đầu mà đã bị mất.

What is a LRPREVIEW file?

File used by Adobe Lightroom, an application used for managing and editing digital photos; stores a preview version of an image in Lightroom; can be extracted as a .JPG from a catalog's image cache using the "Extract Cached Images" plugin to replace original master images that have been lost.

Cách mở .LRPREVIEW file

Để mở file .LRPREVIEW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRPREVIEW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRPREVIEW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRPREVIEW do người dùng đóng góp.

  • LRViewer
  • Adobe Lightroom with the Extract Cached Image Previews plugin
  • Adobe Lightroom with the Extract Cached Image Previews plugin

Chuyển đổi file .LRPREVIEW

File .LRPREVIEW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *