LRS File

? Cách mở file .LRS? Những phần mềm mở file .LRS và sửa file lỗi. Convert XML LRS file sang định dạng khác.

.LRS File Extension

   
File name LRS File
File Type 1Librie Reader Source File
Nhà phát triển N/A
Phân loại eBook Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .LRS là file gì?

LRS là eBook Files - 1Librie Reader Source File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Tập tin sử dụng để tạo một eBook cho Sony xách tay Reader, một đọc thiết bị eBook; chứa dữ liệu nguồn sử dụng để tạo ra một Sony "băng thông rộng eBook" (BBeB); lưu trong một định dạng XML mô tả tính chất và nội dung sách điện tử.

What is a LRS file?

File used to generate an eBook for the Sony Portable Reader, an eBook reading device; contains source data used to create a Sony "BroadBand eBook" (BBeB); saved in an XML format that describes eBook properties and contents.

Cách mở .LRS file

Để mở file .LRS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRS do người dùng đóng góp.

  • BookDesigner
  • Calibre
  • Calibre
  • LinkRunner AT Manager

Chuyển đổi file .LRS

File .LRS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *