LRSMCOL File

? Cách mở file .LRSMCOL? Những phần mềm mở file .LRSMCOL và sửa file lỗi. Convert N/A LRSMCOL file sang định dạng khác.

.LRSMCOL File Extension

   
File name LRSMCOL File
File Type Adobe Lightroom Smart Collection Settings File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LRSMCOL là file gì?

LRSMCOL là Settings Files - Adobe Lightroom Smart Collection Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Lightroom, một chương trình chỉnh sửa ảnh; cửa hàng cài đặt cho một Bộ sưu tập thông minh, trong đó phân loại hình ảnh kỹ thuật số dựa trên các tiêu chí người dùng chỉ định; giúp tổ chức một lượng lớn các bức ảnh thành các nhóm quản lý được.

What is a LRSMCOL file?

Settings file created by Lightroom, a photo editing program; stores settings for a Smart Collection, which categorizes digital photos based on user-specified criteria; helps organize large amounts of photos into manageable groups.

Cách mở .LRSMCOL file

Để mở file .LRSMCOL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRSMCOL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRSMCOL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRSMCOL do người dùng đóng góp.

  • Adobe Lightroom 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LRSMCOL

File .LRSMCOL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *