LRTOOLKIT File

? Cách mở file .LRTOOLKIT? Những phần mềm mở file .LRTOOLKIT và sửa file lỗi. Convert N/A LRTOOLKIT file sang định dạng khác.

.LRTOOLKIT File Extension

   
File name LRTOOLKIT File
File Type Adobe Lightroom Toolkit
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .LRTOOLKIT là file gì?

LRTOOLKIT là Data Files - Adobe Lightroom Toolkit, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Lightroom, một bức ảnh kỹ thuật số tổ chức và chỉnh sửa ứng dụng; lưu trữ dữ liệu cho các công cụ, chẳng hạn như bộ công cụ thô camera, trong giao diện của ứng dụng.

What is a LRTOOLKIT file?

File used by Adobe Lightroom, a digital photo organizing and editing application; stores data for tools, such as the camera raw toolkit, in the application's interface.

Cách mở .LRTOOLKIT file

Để mở file .LRTOOLKIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRTOOLKIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRTOOLKIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRTOOLKIT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Lightroom 2019
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Photoshop Lightroom 64-bit

Chuyển đổi file .LRTOOLKIT

File .LRTOOLKIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *