LS File

? Cách mở file .LS? Những phần mềm mở file .LS và sửa file lỗi. Convert Text LS file sang định dạng khác.

.LS File Extension

   
File name LS File
File Type LightWave LScript File
Nhà phát triển NewTek
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .LS là file gì?

LS là Executable Files - LightWave LScript File, dưới định dạng Text được phát triển bởi NewTek.

Script giả bằng ngôn ngữ LScript, được sử dụng để tự động hóa các hoạt động trong phần mềm dựng hình LightWave 3D NewTek của; có thể được sử dụng để tự động vẽ điểm và đa giác, tạo chuyển động đối tượng, hoặc cho một loạt các hoạt động khác; cho phép người dùng thêm các tính năng mới cho phần mềm và tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại.

What is a LS file?

Script authored in the LScript language, which is used to automate actions in NewTek's LightWave 3D rendering software; can be used for automatically drawing points and polygons, creating object motion, or for a variety of other actions; enables users to add new features to the software and to automate repetitive tasks.

Cách mở .LS file

Để mở file .LS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • All-Pro League Scheduler
  • LScript Editor
  • Zusi
  • Zusi

Chuyển đổi file .LS

File .LS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *