LS3 File

? Cách mở file .LS3? Những phần mềm mở file .LS3 và sửa file lỗi. Convert Text LS3 file sang định dạng khác.

.LS3 File Extension

   
File name LS3 File
File Type 1Band-in-a-Box Third-Party Styles File
Nhà phát triển PG Music
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .LS3 là file gì?

LS3 là Data Files - 1Band-in-a-Box Third-Party Styles File, dưới định dạng Text được phát triển bởi PG Music.

tập phong cách âm nhạc được sử dụng bởi Band-in-a-Box (BiaB), một chương trình sử dụng để tạo đệm âm nhạc; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa một phong cách âm nhạc được tạo ra bởi người dùng hoặc bởi một người bán của bên thứ ba; sử dụng để tạo âm nhạc cho một thể loại nhất định, chẳng hạn như Rock, Country, Jazz, hay Hip-Hop.

What is a LS3 file?

Musical style file used by Band-in-a-Box (BiaB), a program used for creating musical accompaniments; saved in a plain text format and contains a musical style generated by the user or by a third-party seller; used for creating music for a certain genre, such as Rock, Country, Jazz, or Hip-Hop.

Cách mở .LS3 file

Để mở file .LS3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LS3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LS3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LS3 do người dùng đóng góp.

  • PG Music Band-in-a-Box
  • Movie Maker
  • Movie Maker
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LS3

File .LS3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *