LSA File

? Cách mở file .LSA? Những phần mềm mở file .LSA và sửa file lỗi. Convert N/A LSA file sang định dạng khác.

.LSA File Extension

   
File name LSA File
File Type Domino Designer Agent File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LSA là file gì?

LSA là Data Files - Domino Designer Agent File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Một tập tin LSA là một kịch bản được tạo ra bởi IBM Lotus Domino Designer. Nó chứa một đại lý, đó là một chương trình thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu. file LSA bao gồm thông tin về các loại đại lý, nơi mà nó sẽ chạy, làm thế nào nó được gọi, những gì nó sẽ hành động theo, mà theo ID nó sẽ chạy, và nếu nó sẽ thực hiện hoạt động không hạn chế hoặc bị hạn chế.

What is a LSA file?

An LSA file is a script created by IBM Lotus Domino Designer. It contains an agent, which is a program that performs a specific task in one or more databases. LSA files include information about the type of agent, where it will run, how it is invoked, what it will act upon, under whose ID it will run, and if it will perform unrestricted or restricted operations.

Cách mở .LSA file

Để mở file .LSA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSA do người dùng đóng góp.

  • IBM Lotus Domino Designer
  • Liquid Player
  • Liquid Player
  • Lactate Scout Assistant

Chuyển đổi file .LSA

File .LSA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *