LSC File

? Cách mở file .LSC? Những phần mềm mở file .LSC và sửa file lỗi. Convert N/A LSC file sang định dạng khác.

.LSC File Extension

   
File name LSC File
File Type Logo! Soft Comfort File
Nhà phát triển Siemens
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (11 Bình chọn)

File .LSC là file gì?

LSC là Page Layout Files - Logo! Soft Comfort File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Siemens.

Tập tin được tạo ra bởi Logo! Mềm Tiện nghi, một ứng dụng tự động hóa cho phép bạn tạo và kế hoạch chương trình kiểm soát kiểm tra; chứa một "sơ đồ Chức năng khối (FBD)" phác thảo các phần khác nhau của chương trình; bao gồm văn bản phong phú, nguyên liệu đầu vào, đầu ra, tính giờ, và các chức năng khác.

What is a LSC file?

File created by Logo! Soft Comfort, an automation application that enables you to create and test control program schemes; contains a "Function block diagram (FBD)" that outlines the different parts of the program; includes rich text, inputs, outputs, timers, and other functions.

Cách mở .LSC file

Để mở file .LSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSC do người dùng đóng góp.

  • Siemens Logo! Soft Comfort 7
  • Techsoft PixEdit
  • Techsoft PixEdit
  • LOGOComfort
  • WindLGC
  • Bricscad
  • Bricscad

Chuyển đổi file .LSC

File .LSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *