LSD File

? Cách mở file .LSD? Những phần mềm mở file .LSD và sửa file lỗi. Convert N/A LSD file sang định dạng khác.

.LSD File Extension

   
File name LSD File
File Type 1RPG Maker Game Save File
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .LSD là file gì?

LSD là Game Files - 1RPG Maker Game Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Enterbrain.

Lưu tập tin cho một trò chơi được tạo ra với RPG Maker; cửa hàng hiện trạng của các trò chơi để các trò chơi có thể được nối lại từ tiết kiệm điểm sau một thời gian; theo mặc định, trò chơi tiết kiệm tập tin được đặt tên là "Save01.lsd", "Save02.lsd", "Save03.lsd," vv

What is a LSD file?

Save file for a game created with RPG Maker; stores the current state of the gameplay so that the game can be resumed from the save point at a later time; by default, game save files are named "Save01.lsd," "Save02.lsd," "Save03.lsd," etc.

Cách mở .LSD file

Để mở file .LSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Lingvo
  • ABBYY Lingvo
  • Ledit-IE
  • Ledit-IE

Chuyển đổi file .LSD

File .LSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *