LSF File

? Cách mở file .LSF? Những phần mềm mở file .LSF và sửa file lỗi. Convert Binary LSF file sang định dạng khác.

.LSF File Extension

   
File name LSF File
File Type 1Logos Library System File
Nhà phát triển Logos Bible Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .LSF là file gì?

LSF là Data Files - 1Logos Library System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Logos Bible Software.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi hệ thống Libronix Digital Library (DLS), một chương trình được sử dụng bởi các ứng dụng khác để quản lý cuốn sách kỹ thuật số; lưu cùng với một tập tin .LIX, cả hai đều phải có mặt để đọc cuốn sách.

What is a LSF file?

Data file used by Libronix Digital Library System (DLS), a program used by other applications for digital book management; saved alongside a .LIX file, both of which must be present to read the book.

Cách mở .LSF file

Để mở file .LSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSF do người dùng đóng góp.

  • Libronix Digital Library System
  • Logos Bible Software
  • Logos Bible Software
  • Ashampoo Media Player
  • Microsoft Windows Media Player
  • DirectShow
  • DirectShow

Chuyển đổi file .LSF

File .LSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *