LSPROJ File

? Cách mở file .LSPROJ? Những phần mềm mở file .LSPROJ và sửa file lỗi. Convert XML LSPROJ file sang định dạng khác.

.LSPROJ File Extension

   
File name LSPROJ File
File Type 1Visual Studio LightSwitch Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LSPROJ là file gì?

LSPROJ là Developer Files - 1Visual Studio LightSwitch Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

dự án phát triển tạo ra bởi Microsoft phát triển phần mềm Visual Studio; sử dụng để lưu các dự án LightSwitch, được sử dụng để tạo ra các ứng dụng kinh doanh mà không cần phải viết mã nguồn nhiều.

What is a LSPROJ file?

Developer project created by Microsoft Visual Studio development software; used for saving LightSwitch projects, which are used for creating business applications without having to write much source code.

Cách mở .LSPROJ file

Để mở file .LSPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET
  • FlashDevelop RTM for Microsoft.NET
  • FlashDevelop for .NET
  • LoiLoScope for Wacom
  • LoiLoScope AX
  • LoiLoScope AX

Chuyển đổi file .LSPROJ

File .LSPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *