LSR File

? Cách mở file .LSR? Những phần mềm mở file .LSR và sửa file lỗi. Convert N/A LSR file sang định dạng khác.

.LSR File Extension

   
File name LSR File
File Type LANsurveyor Report
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .LSR là file gì?

LSR là Data Files - LANsurveyor Report, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

báo cáo tùy chỉnh được tạo ra bởi LANsurveyor; chứa thông tin về các thiết bị mạng trong định dạng bảng tính

What is a LSR file?

Custom report generated by LANsurveyor; contains information about network devices in spreadsheet format

Cách mở .LSR file

Để mở file .LSR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSR do người dùng đóng góp.

  • HiJaak Professional
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LSR

File .LSR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *