LST File

? Cách mở file .LST? Những phần mềm mở file .LST và sửa file lỗi. Convert Text LST file sang định dạng khác.

.LST File Extension

   
File name LST File
File Type 1Data List
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (194 Bình chọn)

File .LST là file gì?

LST là Text Files - 1Data List, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin với phần mở rộng .lst rất có thể là một tập tin văn bản có chứa một danh sách các dữ liệu. file LST được sử dụng bởi nhiều chương trình khác nhau, bao gồm Microsoft Visual Studio và soạn thảo văn bản khác nhau.

What is a LST file?

A file with an .lst extension is most likely a text file that contains a list of data. LST files are used by many different programs, including Microsoft Visual Studio and various text editors.

Cách mở .LST file

Để mở file .LST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LST do người dùng đóng góp.

 • GNU Nano
 • Microsoft Visual Studio 2019
 • Microsoft Visual Studio 2019
 • Microsoft Notepad
 • Microsoft WordPad
 • Notepad++
 • Notepad++
 • Apple TextEdit
 • Bare Bones TextWrangler
 • gedit
 • Beaver

Chuyển đổi file .LST

File .LST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *