LSU File

? Cách mở file .LSU? Những phần mềm mở file .LSU và sửa file lỗi. Convert N/A LSU file sang định dạng khác.

.LSU File Extension

   
File name LSU File
File Type LANsurveyor Map
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LSU là file gì?

LSU là Data Files - LANsurveyor Map, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập bản đồ mạng được tạo ra bởi LANsurveyor; trực quan đại diện cho các thiết bị kết nối với một mạng lưới giám sát bởi LANsurveyor.

What is a LSU file?

Network map file created by LANsurveyor; visually represents devices connected to a network monitored by LANsurveyor.

Cách mở .LSU file

Để mở file .LSU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSU do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LSU

File .LSU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *