LSW File

? Cách mở file .LSW? Những phần mềm mở file .LSW và sửa file lỗi. Convert N/A LSW file sang định dạng khác.

.LSW File Extension

   
File name LSW File
File Type RPG Maker Saved Game File
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .LSW là file gì?

LSW là Game Files - RPG Maker Saved Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Enterbrain.

Trò chơi tập tin lưu với RPG_RT, một trò chơi chương trình cho các trò chơi RPG tạo ra với RPG Maker thử nghiệm; sử dụng để thử nghiệm trò chơi trong một môi trường thời gian thực; trò chơi tiến bộ được lưu trong file LSW.

What is a LSW file?

Game file saved with RPG_RT, a game testing program for RPG games created with RPG Maker; used for testing games in a real-time environment; game progress is saved in the LSW file.

Cách mở .LSW file

Để mở file .LSW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSW do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • EEWrapper EEVX.1.1
  • EEWrapper EEVX.1.1

Chuyển đổi file .LSW

File .LSW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *