LT2 File

? Cách mở file .LT2? Những phần mềm mở file .LT2 và sửa file lỗi. Convert N/A LT2 file sang định dạng khác.

.LT2 File Extension

   
File name LT2 File
File Type Poser Light Set File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .LT2 là file gì?

LT2 là 3D Image Files - Poser Light Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Chứa thắp sáng thông tin được sử dụng bởi Poser, một mô hình 3D nhân vật và chương trình hoạt hình; có thể bao gồm đèn, chẳng hạn như đèn sân khấu và đèn xa; bộ file ánh sáng được tạo ra với Poser 6 và sau đó cũng có thể chứa đèn điểm và đèn dựa trên hình ảnh.

What is a LT2 file?

Contains lighting information used by Poser, a 3D character modeling and animation program; may include lights, such as spotlights and distant lights; light set files created with Poser 6 and later may also contain point lights and image-based lights.

Cách mở .LT2 file

Để mở file .LT2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LT2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LT2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LT2 do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application

Chuyển đổi file .LT2

File .LT2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *