LTF File

? Cách mở file .LTF? Những phần mềm mở file .LTF và sửa file lỗi. Convert Binary LTF file sang định dạng khác.

.LTF File Extension

   
File name LTF File
File Type 1Laser App Temp Form File
Nhà phát triển Laser App Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LTF là file gì?

LTF là Page Layout Files - 1Laser App Temp Form File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Laser App Software.

Tập tin được tạo ra bởi Laser App, một chương trình cho phép các cố vấn tài chính để tạo ra và các hình thức điền; tiết kiệm cách bố trí hình thức cũng như các lĩnh vực mà có thể được tự động điền hoặc bằng tay lấp đầy bởi các chuyên gia tài chính; có thể tiết kiệm một hình thức trống rỗng hoặc một phần điền.

What is a LTF file?

File created by Laser App, a program that allows financial advisors to create and fill forms; saves the form layout as well as fields that can be auto-filled or manually filled by the financial professional; can save an empty or partially filled form.

Cách mở .LTF file

Để mở file .LTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LTF do người dùng đóng góp.

  • Laser App
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Lingo
  • LeafThrough

Chuyển đổi file .LTF

File .LTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *