LTL File

? Cách mở file .LTL? Những phần mềm mở file .LTL và sửa file lỗi. Convert N/A LTL file sang định dạng khác.

.LTL File Extension

   
File name LTL File
File Type Luminaire Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LTL là file gì?

LTL là CAD Files - Luminaire Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi DIALux, một chương trình cho phép bạn mô hình và kế hoạch chiếu sáng cho môi trường trong nhà và ngoài trời; chứa dữ liệu về tiêu thụ năng lượng bóng đèn chiếu sáng của, quang thông, cường độ ánh sáng, bán kính ánh sáng, và nhiều hơn nữa; tham chiếu bởi DIALux để mô hình hóa khả năng của đèn chiếu sáng của.

What is a LTL file?

Data file used by DIALux, a program that enables you to model and plan lighting for indoor and outdoor environments; contains data about a light fixture's power consumption, luminous flux, light intensity, light radius, and more; referenced by DIALux to model the light fixture's capabilities.

Cách mở .LTL file

Để mở file .LTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LTL do người dùng đóng góp.

  • DIAL DIALux

Chuyển đổi file .LTL

File .LTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *