LTR File

? Cách mở file .LTR? Những phần mềm mở file .LTR và sửa file lỗi. Convert N/A LTR file sang định dạng khác.

.LTR File Extension

   
File name LTR File
File Type Letter File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LTR là file gì?

LTR là Text Files - Letter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một LTR là một tập tin thư được sử dụng bởi các chương trình tài liệu tác giả khác nhau như IBM Lotus Forms. Nó chứa một thông điệp hoặc các loại thư từ. file LTR được lưu trữ trong văn bản đơn giản, đó có nghĩa là họ có thể được mở bằng bất kỳ soạn thảo văn bản.

What is a LTR file?

An LTR file is a letter file used by various document authoring programs such as IBM Lotus Forms. It contains a message or other type of correspondence. LTR files are stored in plain text, which means they can be opened by any text editor.

Cách mở .LTR file

Để mở file .LTR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LTR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LTR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LTR do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • WinWay Resume Deluxe
  • WinWay Resume Deluxe
  • WordPerfect
  • WinWay Resume CD-ROM
  • ACS2000
  • ACS2000

Chuyển đổi file .LTR

File .LTR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *