LTX File

? Cách mở file .LTX? Những phần mềm mở file .LTX và sửa file lỗi. Convert Text LTX file sang định dạng khác.

.LTX File Extension

   
File name LTX File
File Type 1S.T.A.L.K.E.R. Properties File
Nhà phát triển GSC Game World
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (64 Bình chọn)

File .LTX là file gì?

LTX là Game Files - 1S.T.A.L.K.E.R. Properties File, dưới định dạng Text được phát triển bởi GSC Game World.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi S.T.A.L.K.E.R., một trò chơi bắn súng ngôi thứ nhất; chứa các thông số đối với tài sản công cụ trò chơi chẳng hạn như các thiết lập mô hình vật lý, đồ họa, và đặc điểm vũ khí; lưu trữ trong một định dạng văn bản đơn giản và đôi khi "Modded" để tùy chỉnh gameplay.

What is a LTX file?

Settings file used by S.T.A.L.K.E.R., a first-person shooter game; contains parameters for game engine properties such as the physics model settings, graphics, and weapon characteristics; stored in a plain text format and sometimes "modded" to customize gameplay.

Cách mở .LTX file

Để mở file .LTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LTX do người dùng đóng góp.

  • GSC Game World S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
  • GSC Game World S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
  • GSC Game World S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
  • GSC Game World S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky
  • WinEdt
  • LPSolve IDE
  • LPSolve IDE

Chuyển đổi file .LTX

File .LTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *