LTZ File

? Cách mở file .LTZ? Những phần mềm mở file .LTZ và sửa file lỗi. Convert N/A LTZ file sang định dạng khác.

.LTZ File Extension

   
File name LTZ File
File Type Compressed Poser Light Set File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .LTZ là file gì?

LTZ là 3D Image Files - Compressed Poser Light Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Nén tập tin thông tin ánh sáng được sử dụng bởi Poser, một mô hình 3D nhân vật và chương trình hoạt hình; bao gồm dữ liệu ánh sáng, chẳng hạn như đèn sân khấu và đèn xa; Poser 6 và sau đó cũng có thể chứa đèn điểm và đèn dựa trên hình ảnh.

What is a LTZ file?

Compressed lighting information file used by Poser, a 3D character modeling and animation program; includes light data, such as spotlights and distant lights; Poser 6 and later may also contain point lights and image-based lights.

Cách mở .LTZ file

Để mở file .LTZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LTZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LTZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LTZ do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application

Chuyển đổi file .LTZ

File .LTZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *