LUC File

? Cách mở file .LUC? Những phần mềm mở file .LUC và sửa file lỗi. Convert Binary LUC file sang định dạng khác.

.LUC File Extension

   
File name LUC File
File Type Compiled Lua Source File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .LUC là file gì?

LUC là Developer Files - Compiled Lua Source File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Biên dịch mã nguồn tập tin sử dụng để mở rộng các ứng dụng như trò chơi video máy tính; chứa một kịch bản .LUA biên soạn.

What is a LUC file?

Compiled Source code file used to extend applications such as PC video games; contains a compiled .LUA script.

Cách mở .LUC file

Để mở file .LUC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LUC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LUC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LUC do người dùng đóng góp.

  • LuaDec
  • LuaBinaries
  • LuaBinaries

Chuyển đổi file .LUC

File .LUC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *