LUCIDCOLORSET File

? Cách mở file .LUCIDCOLORSET? Những phần mềm mở file .LUCIDCOLORSET và sửa file lỗi. Convert N/A LUCIDCOLORSET file sang định dạng khác.

.LUCIDCOLORSET File Extension

   
File name LUCIDCOLORSET File
File Type Lucid Color Set File
Nhà phát triển The Escapers
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LUCIDCOLORSET là file gì?

LUCIDCOLORSET là Data Files - Lucid Color Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Escapers.

Tập tin được tạo ra cho Lucid, một chương trình xây dựng hình ảnh động JavaScript; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi chương trình Lucid để màu sắc cấu hình của các đối tượng trong chương trình, cho ví dụ, nút Google Map.

What is a LUCIDCOLORSET file?

File created for Lucid, a JavaScript animation builder program; contains data referenced by the Lucid program to configure colors of objects in the program, for e.g., the Google Map button.

Cách mở .LUCIDCOLORSET file

Để mở file .LUCIDCOLORSET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LUCIDCOLORSET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LUCIDCOLORSET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LUCIDCOLORSET do người dùng đóng góp.

  • The Escapers Lucid

Chuyển đổi file .LUCIDCOLORSET

File .LUCIDCOLORSET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *