LUCIDSNIPPET File

? Cách mở file .LUCIDSNIPPET? Những phần mềm mở file .LUCIDSNIPPET và sửa file lỗi. Convert N/A LUCIDSNIPPET file sang định dạng khác.

.LUCIDSNIPPET File Extension

   
File name LUCIDSNIPPET File
File Type Lucid Snippet File
Nhà phát triển The Escapers
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .LUCIDSNIPPET là file gì?

LUCIDSNIPPET là Developer Files - Lucid Snippet File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Escapers.

Tập tin được tạo ra bởi Lucid, một chương trình web xây dựng hình ảnh động JavaScript; chứa một mặc định hoặc hành động tùy chỉnh sử dụng bởi các chương trình Lucid để thêm chức năng đến trang web; nếu xóa, sẽ loại bỏ các chức năng và cấm không cho nó được thêm vào.

What is a LUCIDSNIPPET file?

File created by Lucid, a JavaScript web animation building program; contains a default or customized action used by the Lucid program to add functions to the webpage; if deleted, will remove the function and prohibit it from being added.

Cách mở .LUCIDSNIPPET file

Để mở file .LUCIDSNIPPET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LUCIDSNIPPET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LUCIDSNIPPET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LUCIDSNIPPET do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .LUCIDSNIPPET

File .LUCIDSNIPPET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *