LUD File

? Cách mở file .LUD? Những phần mềm mở file .LUD và sửa file lỗi. Convert N/A LUD file sang định dạng khác.

.LUD File Extension

   
File name LUD File
File Type Lingvo User Dictionary File
Nhà phát triển ABBYY
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LUD là file gì?

LUD là Data Files - Lingvo User Dictionary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ABBYY.

tập tin Từ điển người dùng tạo ra bởi Lingvo từ điển phần mềm, được sử dụng để tìm kiếm định nghĩa của từ và dịch chúng sang ngôn ngữ khác nhau; chứa các từ điển, trong đó bao gồm một hoặc nhiều từ và định nghĩa tương ứng của họ.

What is a LUD file?

User dictionary file created by Lingvo Dictionary software, which is used to look up definitions of words and translate them into different language; contains dictionary entries, which consist of one or more words and their corresponding definitions.

Cách mở .LUD file

Để mở file .LUD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LUD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LUD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LUD do người dùng đóng góp.

  • ABBYY Lingvo Dictionaries
  • ABBYY Lingvo Dictionary
  • ABBYY Lingvo Dictionary
  • ACDLogP

Chuyển đổi file .LUD

File .LUD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *